ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mâu thuẫn nào tồn tại trong suốt quá trình vận động và phát triển của sự vật hiện tượng?

  • A. Mâu thuẫn thứ yếu
  • B. Mâu thuẫn không cơ bản
  • C.

   Mâu thuẫn cơ bản.

  • D. Mâu bên ngoài
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1