AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy xác định phương trả lời đúng nhất. Yếu tố nào của dân số tác động chủ yếu tới sự phát triển của xã hội trong thời đại ngày nay?

  • A. Chất lượng dân cư
  • B. Số lượng dân cư
  • C. Số lượng dân cư và sự gia tăng dân số hợp lý 
  • D. Số lượng dân cư và mặt độ dân số hợp lý 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>