Tiếng Anh Lớp 12 Unit 8: Life in the future - Cuộc sống trong tương lai

 • Unit 8: Life in the future - Reading

  Unit 8: Life in the future - Reading
  Bài học Unit 8 Lớp 12 Life in the future phần Reading cung cấp kiến thức chung về cuộc sống và môi trường. Qua bài học, các em nắm được sự thay đổi của cuộc sống trong tương lai bằng kỹ năng đọc hiểu và phân tích trong nội dung của bài đọc.

  10 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 8: Life in the future - Speaking

  Unit 8: Life in the future - Speaking
  Bài học Unit 8 Lớp 12 Life in the future phần Speaking giúp các em luyện nói về sự thay đổi của cuộc sống trong tương lai. Qua bài học, các em còn được cung cấp thông tin về những thứ làm cuộc sống thay đổi qua những dự đoán có thể xảy ra hoặc chưa xảy ra trong cuộc sống.

  5 trắc nghiệm 8 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 8: Life in the future - Listening

  Unit 8: Life in the future - Listening
  Bài học Unit 8 Lớp 12 Life the in future phần Listening cung cấp nội dung nghe về cách làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn và con người làm thế nào để sống lâu hơn trong tương lai. Các em được luyện tập thành thạo kỹ năng nghe và chọn đáp án đúng/sai.

  5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 8: Life in the future - Writing

  Unit 8: Life in the future - Writing
  Bài học Unit 8 Lớp 12 Life in the future phần Writing hướng dẫn các em viết về thế giới lí tưởng mà các em mong muốn trong tương lai.

  10 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 8: Life in the future - Language Focus

  Unit 8: Life in the future - Language Focus
  Bài học Unit 8 Lớp 12 Life in the future phần Language Focus giúp các em phân biệt cách phát âm dạng đầy đủ và rút gọn của trợ động từ. Trong phần ngữ pháp, bài học giúp các em bổ sung kiến thức về giới từ và mạo từ.

  15 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Unit 8: Life in the future - Vocabulary

  Unit 8: Life in the future - Vocabulary
  Bài học Unit 8 Lớp 12 Life in the future phần Vocabulary tổng hợp toàn bộ từ vựng Unit 8 và được hệ thống theo từng phần trong bài học: Reading, Speaking, Listening, Writing và Language Focus. Qua đó, giúp các em ghi nhớ và tra cứu dễ dàng hơn. 

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Test Yourself C Unit 7 - 8 English 12

  Test Yourself C Unit 7 - 8 English 12
  Bài học Test Yourself C Tiếng Anh lớp 12 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp bài 7 và bài 8 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Grammar & Writing.

  25 trắc nghiệm 8 hỏi đáp

  Xem chi tiết