YOMEDIA

Sinh Học 12 Chương 1: Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa

Bằng chứng và cơ chế tiến hóa là chương giới thiệu các loại bằng chứng tiến hóa bao gồm bằng chứng giải phẫu so sánh, phôi sinh học so sánh, tế bào học và sinh học phân từ, bằng chứng địa lý sinh vật học để chứng minh sự tồn tại của quá trình tiến hóa của các loài sinh vật trên trái đất. Hoc247 còn đưa vào nội dung chương các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy định và bao gồm các bài tập SGK để các em củng cố sau khi học xong. Mời các em xem tại đây.

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON