YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 70 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 9 trang 70 SGK Hình học 10 NC

Cho tam giác ABC có a = 12, b = 16, c = 20. Tính diện tích S, chiều cao ha, các bán kính R, r của đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(p = \frac{{a + b + c}}{2} = \frac{{12 + 16 + 20}}{2} = 24\)

Áp dụng công thức Hêrông, ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
S = \sqrt {p\left( {p - a} \right)\left( {p - b} \right)\left( {p - c} \right)} \\
 = \sqrt {24.12.8.4}  = 96
\end{array}\\
{S = \frac{1}{2}a.{h_a} \Rightarrow {h_a} = \frac{{2S}}{a} = \frac{{2.96}}{{12}} = 16}\\
{S = \frac{{abc}}{{4R}} \Rightarrow R = \frac{{abc}}{{4S}} = \frac{{12.16.20}}{{4.96}} = 10}\\
{S = pr \Rightarrow r = \frac{S}{p} = \frac{{96}}{{24}} = 4}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 70 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trung Thành

  Cho mk hỏi câu này."Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(0;6), B(6;0), C(1;1). Hỏi diện tích của tam giác ABC bằng bao nhiêu đvđd?"

  C1:theo như kết quả của cách làm vẽ hình ra và chia thành 2 tam giác vuông bằng nhau có 2 cạnh là 1 và 5 ; và 1 hình vuông có cạnh là 1 thì ta tính đc diện tích của cả 3 hình đó là 6. điều đó cx có nghĩa là muốn tìm S of ABC ta lấy S of OAB - S vừa tìm đc của 3 hình thì sẽ ra kết quả là 12( là kết quả đúng)

  nhưng theo cách làm khác,ta có

  C2:AB=6\(\sqrt{2}\) ( đ/lí Py ta go trong tam giác vuông OAB)

  Gọi D là trung điểm của AB, OD vuông góc vs AB, OD trung tuyến t/gi OAB

  \(\Rightarrow\)OD=\(\dfrac{1}{2}\)AB=3\(\sqrt{2}\)

  Mà OC=\(\sqrt{2}\)( vì t/gi vuông)

  \(\Rightarrow\)CD=OD-OC=3

  khi đó ta có S t/gi CAD=AB.CD/2=(6\(\sqrt{2}\))\(\times\)3/2=9\(\sqrt{2}\)=12,7279...

  giải thích hộ mk xem cách 2 mk sai ở đâu???

  thank mấy bn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  trong mặt phẳng toa độ Oxy cho A(1;2) B(4;2) C(4;5) Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình vuông

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF