YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết PTHH khi cho Ca tác dụng với O2 ?

1) lập PTHH và cho biết loại phản ứng

a) P + O2 ---> ?

b) KClO3 ---> ? + ? ( to )

c) HgO ---> ? + ? ( to )

d) Ca + O2 ---> ?

2) nêu hiện tượng và viết PTHH khi đốt cháy sắt trong bình khí oxi

3) viết CTHH của các chất sau

a) chì (II) oxit b) sắt từ oxit

c) đinitơ pentaoxit d) lưu huỳnh trioxit

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1)

  a) 4P + 5O2 --to--> 2P2O5 (Phản ứng hóa hợp)

  b) 2KClO3 --to--> 2KCl + 3O2 (Phản ứng phân hủy)

  c) 2HgO --to--> 2Hg + O2 (Phản ứng phân hủy)

  d) 2Ca + O2 --to--> 2CaO (Phản ứng hóa hợp)

  2)

  Hiện tượng: Fe cháy trong oxi không ngọn lửa, không khói nhưng phát sáng chói tạo ra các hạt màu nâu là sắt từ oxit (Fe3O4)

  Pt: 3Fe + 2O2 --to--> Fe3O4

  3)

  a) 2Pb + O2 --to--> 2PbO

  b) 3Fe + 2O2 --to--> Fe3O4

  c) 4N + 5O2 --to,V2O5--> 2N2O5

  d) 2SO2 + O2 --to,V2O5--> 2SO3

    bởi Trần Tuấn 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON