Viết PTHH khi cho Ca tác dụng với O2 ?

bởi Nhat nheo 25/05/2019

1) lập PTHH và cho biết loại phản ứng

a) P + O2 ---> ?

b) KClO3 ---> ? + ? ( to )

c) HgO ---> ? + ? ( to )

d) Ca + O2 ---> ?

2) nêu hiện tượng và viết PTHH khi đốt cháy sắt trong bình khí oxi

3) viết CTHH của các chất sau

a) chì (II) oxit b) sắt từ oxit

c) đinitơ pentaoxit d) lưu huỳnh trioxit

Câu trả lời (1)

 • 1)

  a) 4P + 5O2 --to--> 2P2O5 (Phản ứng hóa hợp)

  b) 2KClO3 --to--> 2KCl + 3O2 (Phản ứng phân hủy)

  c) 2HgO --to--> 2Hg + O2 (Phản ứng phân hủy)

  d) 2Ca + O2 --to--> 2CaO (Phản ứng hóa hợp)

  2)

  Hiện tượng: Fe cháy trong oxi không ngọn lửa, không khói nhưng phát sáng chói tạo ra các hạt màu nâu là sắt từ oxit (Fe3O4)

  Pt: 3Fe + 2O2 --to--> Fe3O4

  3)

  a) 2Pb + O2 --to--> 2PbO

  b) 3Fe + 2O2 --to--> Fe3O4

  c) 4N + 5O2 --to,V2O5--> 2N2O5

  d) 2SO2 + O2 --to,V2O5--> 2SO3

  bởi Trần Tuấn 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan