Viết PTHH khi cho C tác dụng với dung dịch HNO3?

bởi hi hi 20/05/2019

Cân bằng các phương trình theo phương pháp e

(Viết quá trình nhường nhận e ra nha mn)

C + HNO3 --> CO2 + NO2 + H2O

P + H2SO4 ---> H3PO4 + SO2 + H2O

Câu trả lời (1)

  • Cân bằng PTHH

    C+4HNO3----->CO2+4NO2+2H2O

    2P+5H2SO4----->2H3PO4+5SO2+2H2O

    bởi Trần Nguyễn Thanh Tâm 20/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan