YOMEDIA

Viết PTHH khi đốt cháy hỗn hợp Mg, Fe, Cu?

bởi Phan Quân 24/05/2019

Đốt 32gam hỗn hợp A gồm Mg, Fe, Cu thu được 40 gam hỗn hợp chất rắn B gồm FeO , Fe2O3 , Fe3O4 , MgO và CuO. Hòa tan B bằng dung dịch H2SO4 vừa đủ thu được m gam muối .
a, Viết PTHH tính Vdd H2SO4 2M

b, Tính m

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Đặt XO là các oxit (giả sử X hóa trị II)

  \(nO\left(oxit\right)=n_{XO}=\dfrac{40-32}{16}=0,5\left(mol\right)\)

  \(H_2SO_4\left(0,5\right)+XO\left(0,5\right)\rightarrow XSO_4+H_2O\)

  \(\Rightarrow V_{H_2SO_4}=0,25\left(l\right)=250\left(ml\right)\)

  Ta thấy muối là phân tử mà trong đó gồm 1 hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với gốc axit \(\left(SO_4^{2-}\right)\). mÀ trong quá trình phản ứng SO4(2-) trong phân tử H2SO4 chuyển về muối hết => nSO4(2-) trong muối = nH2SO4 = 0,5 (mol)

  \(m_{muoi}=m_{KL}+m_{SO_4^{2-}}=32+0,5.96=80\left(g\right)\)

  bởi Phạm Hồi 24/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA