AMBIENT

Viết PTHH khi cho k2CO3 tác dụng với H2SO4?

bởi Tram Anh 22/05/2019

1, K2SO3+H2SO4-> K2SO4+SO2+H2O

2,Fe+O2-> FexOy

3, Fe3O3+CO-> FexOy+CO2

4, Na+2HNO3-> NaNO3+NO2+H2O

5,Mg+HNO3-> Mg(NO3)2+NO2+H2O

6, Fe+HNO3->Fe(NO3)3+N2+H2O

7,Zn+H2SO4-> ZnSO4+S+H2O

8, Mg+H2SO4->MgSO4+H2S+H2O

9,FexOy+HCl->......+H2O

Giúp tớ vs

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • co2 + cO3 là ra cO4 nhưng chưa xong phải cho thêm 2 kg đồng mới xong

    \

    bởi Nguyễn Trọng 22/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA