YOMEDIA

Viết PTHH khi cho CaCO3 và CaSO4 tác dụng với HCl?

bởi Lê Minh Trí 21/05/2019

Biết 50 gam hỗn hợp 2 muối là CaCO3 và CaSO4 tác dụng với 200ml dung dịch HCl. Sinh ra 4,48 lít khí ở đktc.

a) Viết PTHH

b)Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

c)Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nCO2 = \(\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\) mol

  Pt: CaCO3 + 2HCl --> CaCl2 + H2O + CO2

  0,2 mol<-----0,4 mol<-------------------0,2 mol

  CM HCl = \(\dfrac{0,4}{0,2}=2M\)

  mCaCO3 = 0,2 . 100 = 20 (g)

  % mCaCO3 = \(\dfrac{20}{50}.100\%=40\%\)

  % mCaSO4 = 100 - 40% = 60%

  bởi Trần Tý 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>