YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết phương trình hoá học biểu diễn chuỗi phản ứng P -> P2O5 -> H3PO4?

Viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá sau và cho biết mỗi phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào?

a,Na -> Na20 -> NaOH

b,P -> P2O5 -> H3PO4

c,KMnO4 -> O2 -> CuO -> H2O -> KOH

d,CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> CaCO3

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a)

  4Na+ O2---to---> 2Na2O

  => phản ứng hóa hợp

  Na2O+ H2O---> 2NaOH

  => phản úng hóa hợp

  b)

  4P+ 5O2--to--> 2P2O5

  => phản ứng hóa hợp

  P2O5+ 3H2O----> 2H3PO4

  => phản ứng hóa hợp

  c)

  2KMnO4---to--> K2MnO4+ MnO2+ O2

  => phản ứng phân hủy

  2Cu+ O2--to--> 2CuO

  => phản ứng hóa hợp

  CuO+ H2--to--> Cu+ H2O

  => phản ứng thế

  2K+ 2H2O---> 2KOH+ H2

  => phản ứng thế

  d)

  CaCO3--to---> CaO+ CO2

  => phản ứng phân hủy

  CaO+ H2O---> Ca(OH)2

  => phản ứng hóa hợp

  Ca(OH)2+ CO2---> CaCO3+ H2O

  => phản ứng thế

    bởi Nguyễn Thị Thanh Hương 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON