Viết PTHH khi cho N2O5 tác dụng với H2O?

bởi Phan Thiện Hải 26/05/2019

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

8/ Na0H + H2S04 --> Na2S04 + H20

15/ N205 + H20 --> HN03

17/ Al203 + H2S04 --> Al2(S04)3 + H20

Câu trả lời (1)

  • 8/ 2NaOH + H2SO4\(\rightarrow\)Na2SO4+2H2O

    15/ N2O5+H2O\(\rightarrow\)2HNO3

    17/ Al2O3+3H2SO4\(\rightarrow\)Al2(SO4)3+3H2O

    bởi Trắng Đen 26/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan