RANDOM

Viết PTHH khi cho Ba(OH)2 tác dụng với H2SO4?

bởi Thụy Mây 19/05/2019

Hoàn thành phương trình phản ứng:

\(a,Ba\left(OH\right)_2+?\rightarrow BaSO_4+H_2O\)

\(b,?+Fe_2O_3\underrightarrow{t^o}?+Al_2O_3\)

\(c,Mg+CO_2\rightarrow MgO+CO\)

\(d,CO_2+NH_3\underrightarrow{P,t^o}CO\left(NH_2\right)_2\)

\(e,NaHCO_3+H_2SO_4\rightarrow?+CO_2+H_2O\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • CHÚC BẠN HỌC TỐT!!okyeu

  a) \(Ba\left(OH\right)_2+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4+2H_2O\)

  b) \(2Al+Fe_2O_3\underrightarrow{o}2Fe+Al_2O_3\)

  c) \(2Mg+CO_2\rightarrow2MgO+C\)

  d) \(2NH_3+CO_2\underrightarrow{o}CO\left(NH_2\right)_2+H_2O\)

  e) \(NaHCO_3+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+CO_2+H_2O\)

  d)

  bởi Le Van Thinh Thinh 19/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA