AMBIENT

CO2 + H2O?

-->

Lập PTHH CxHyCOOH + O2--> CO2 + H2O?

bởi Xuan Xuan 18/05/2019

Lập phương trình hóa học

1, CxHyCOOH + O2 \(\rightarrow\) CO2 + H2O

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • (2x+y+2)O2 + 4CxHy(COOH)2 (2y+4)H2O + (4x+8)CO2
    bởi Trần Hoàn 18/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>