AMBIENT

Viết PTHH khi cho Al tác dụng với dung dịch HCl?

bởi Tay Thu 17/05/2019

Cho sơ đồ phản ứng:

AL+HCL----->ALCL3+H2

Có 5,4g AL phản ứng.Tính

a) khối lượng HCL cần dùng

b)M ALCL3

c)V H2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • PTHH: 2Al + 6HCl ➞ 2AlCl3 + 3H2

  a) nAl = \(\dfrac{5,4}{27}=0,2\) (mol)

  Theo PT: nHCl = 3nAl = 3 . 0,2 = 0,6 (mol)

  ⇒ mHCl = 0,6 . 36,5 = 21,9 (g)

  b) Theo PT: \(n_{AlCl_3}=n_{Al}=0,2\) (mol)

  \(M_{AlCl_3}=133,5\) (g/mol)

  \(m_{AlCl_3}=\) 0,2 . 133,5 = 26,7 (g)

  c) Theo PT: \(n_{H_2}=\dfrac{3}{2}n_{Al}=\dfrac{3}{2}.0,2=0,3\left(mol\right)\)

  \(V_{H_2}=\) 0,3 . 22,4 = 6,72 (l)

  bởi Lê Thị Thu Hằng 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>