YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết PTHH khi cho Al tác dụng với dung dịch HCl?

Cho sơ đồ phản ứng:

AL+HCL----->ALCL3+H2

Có 5,4g AL phản ứng.Tính

a) khối lượng HCL cần dùng

b)M ALCL3

c)V H2

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • PTHH: 2Al + 6HCl ➞ 2AlCl3 + 3H2

  a) nAl = \(\dfrac{5,4}{27}=0,2\) (mol)

  Theo PT: nHCl = 3nAl = 3 . 0,2 = 0,6 (mol)

  ⇒ mHCl = 0,6 . 36,5 = 21,9 (g)

  b) Theo PT: \(n_{AlCl_3}=n_{Al}=0,2\) (mol)

  \(M_{AlCl_3}=133,5\) (g/mol)

  \(m_{AlCl_3}=\) 0,2 . 133,5 = 26,7 (g)

  c) Theo PT: \(n_{H_2}=\dfrac{3}{2}n_{Al}=\dfrac{3}{2}.0,2=0,3\left(mol\right)\)

  \(V_{H_2}=\) 0,3 . 22,4 = 6,72 (l)

    bởi Lê Thị Thu Hằng 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON