Để điều chế được 8,96 lít khí cacbonic thì cần dùng bao nhiêu gam than?

bởi Nguyễn Thủy 21/09/2018

Đốt cháy than trong không khí Ôxi thu được khí Cacbonic (CO2)

a) Lập PTHH của phản ứng

b) Để điều chế được 8,96 lít khí cacbonic thì cần dùng bao nhiêu gam than và bao nhiêu thể tích khí Ôxi (đktc) .

Câu trả lời (1)

 • a) C + O2 \(\underrightarrow{t^o}\) CO2

  b) \(n_{CO_2}\) = 8,96 : 22,4 = 0,4 mol

  => \(n_C=0,4\) mol => mC = 0,4 . 12 = 4,8 g

  => \(V_{O_2}\) = 0,4 . 22,4 = 8,96 (l)

  bởi Lê Thị Lệ 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan