Viết PTHH khi cho KAlO2 tác dụng với dung dịch H2SO4?

bởi Lê Chí Thiện 21/05/2019

1. KAlO2+H2SO4=>K2SO4+Al2(SO4)5+H2O

Câu trả lời (1)

  • PTHH: \(2KAIO_2+H_2SO_4\rightarrow K_2SO_4+Al_2\left(SO_4\right)_5+4H_2O\)

    bởi Lon Ton Mèo Con 21/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan