AMBIENT

Viết PTHH khi đốt cháy CxOy(COOH)2?

bởi Nguyễn Minh Minh 25/05/2019

C\(_x\)O\(_y\)(COOH)\(_2\) +O\(_2\) \(\rightarrow\) CO\(_2\) + H\(_2\)O

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • CxHy(COOH)2 + (x+\(\dfrac{y}{4}\)+\(\dfrac{5}{2}\))O2 -> (x+2)CO2 + (\(\dfrac{y}{2}\)+1)H2O

    bởi Nguyễn Vy 25/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>