ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết PTHH khi cho Al tác dụng với dung dịch HNO3?

1,Al + HNO3 =>Al ( NO3)3+NH4NO3+H2O

2,HNO2+H2S+NO+S+H2O

3,Cl2+KOH=>KCl+KClO +H2O

4,K2C2O7+HCl=>KCl+CrCl3+Cl2+H2O

Al+HNO3=>Al(NO3)2+NO+NO2+H2O

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 8Al + 30HNO3 \(\rightarrow\) 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

  2HNO2 + H2S \(\rightarrow\) 2NO + S + 2H2O

  Cl2 + 2KOH \(\rightarrow\) KCl + KClO + H2O

  K2Cr2O7 + 14HCl \(\rightarrow\) 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O

  Al + 6HNO3 \(\rightarrow\) Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

    bởi Nguyễn Quốc Thái 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1