YOMEDIA

Viết PTHH khi cho Cu tác dụng với H2SO4?

bởi Lê Minh 22/05/2019

Cân bằng các phương trình sau:

1, \(Cu+H_2SO_4\left(\text{đ}\text{ặc}\right)\rightarrow CuSO_4+H_2S+H_2O\)

2, \(Fe+H_2SO_4\left(\text{đ}\text{ặc}\right)\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+SO_2+H_2O\)

3, \(Fe+H_2SO_4\left(\text{đ}\text{ặc}\right)\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+H_2S+H_2O\)

4, \(Fe+HNO_3\left(\text{đ}\text{ặc}\right)\rightarrow Fe\left(NO_3\right)+NO_2+H_2O\)

5, \(Fe+HNO_3\left(\text{đ}\text{ặc}\right)\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+N_2O+H_2O\)

6, \(Fe+HNO_3\left(\text{đ}\text{ặc}\right)\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+N_2+H_2O\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1, 4Cu+5H2SO4(đặc)→4CuSO4+H2S+4H2O

  2, 2Fe+6H2SO4(đặc)→Fe2(SO4)3+3SO2+6H2O

  3, 8Fe+15H2SO4(đặc)→4Fe2(SO4)3+3H2S+12H2O

  4, Fe+6HNO3(đặc)→Fe(NO3)3+3NO2+3H2O

  5, 8Fe+30HNO3(đặc)→8Fe(NO3)3+3N2O+15H2O

  6, 10Fe+36HNO3(đặc)→10Fe(NO3)3+3N2+18H2O

  bởi Tuấn Tuấn 22/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>