AMBIENT

Viết PTHH khi cho AlCl3 tác dụng với NaOH?

bởi Trần Bảo Việt 19/05/2019

1. Lập PTHH cho chuỗi phản ứng sau:

a. Al2O3 \(\underrightarrow{\left(1\right)}\) Al \(\underrightarrow{\left(2\right)}\) AlCl3 \(\underrightarrow{\left(3\right)}\) NaCl \(\underrightarrow{\left(4\right)}\) NaOH

b. CuSO4 \(\underrightarrow{\left(1\right)}\) Cu(OH)2 \(\underrightarrow{\left(2\right)}\) CuO \(\underrightarrow{\left(3\right)}\) Cu \(\underrightarrow{\left(4\right)}\) CuCl2

@Cheewin , @Shinochi Kudou , @Einstein

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a)

  2Al2O3 \(\underrightarrow{đp}\) 4Al + 3O2

  2Al + 3Cl2 \(\rightarrow\) 2AlCl3

  AlCl3 + 3NaOH \(\rightarrow\) Al(OH)3 + 3NaCl

  2NaCl + 2H2O \(\rightarrow\) 2NaOH + Cl2 + H2

  bởi Trần Tuấn 19/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>