AMBIENT

Viết PTHH phân hủy NaNO3?

bởi An Nhiên 21/05/2019

Lập phương trình hóa học

NaNO3 \(\rightarrow\) ....... + O2

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • \(2NaNO_3\xrightarrow[Na_2O,NO_2]{t^o}2NaNO_2+O_2\)

    bởi Nguyen Tai Loc 21/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>