Viết PTHH khi cho Cu tác dụng với khí oxi?

bởi het roi 19/05/2019

B1: Cho sơ đồ phản ứng sau: Cu + O2 - - -> CuO

a, cân bằng sơ đồ phản ứng

b, cho biết: Cu = 12,8

O2 = 3,2

Tính CuO ?

B2: Cân bằng các sơ đồ

a, Na2O + H2O - - ->NaOH

b, Na + H2O - - -> NaOH + H2

c, Cu + O2 - - -> CuO

d, Fe2O3 + Hcl - - -> Fecl3 + H2O

e, Fe2O3 + C - - -> Fe + CO2

g, CaCO3 + Hcl - - -> CaCl2 + Co2 + H2O

Câu trả lời (1)

 • B1:

  a) \(2Cu+O_2\rightarrow2CuO\)

  b) Theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng CuO thu được là:

  \(m_{CuO}=m_{Cu}+m_{O_2}=12,8+3,2=16\)

  B2:

  a) \(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\)

  b) \(2Na+2H_2O\rightarrow2NaOH+H_2\)

  c) \(2Cu+O_2\rightarrow2CuO\)

  d) \(Fe_2O_3+6HCl\rightarrow2FeCl_3+3H_2O\)

  e) \(2Fe_2O_3+3C\rightarrow4Fe+3CO_2\)

  g) \(CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+CO_2+H_2O\)

  bởi Đàm Thùy Chi Chi 19/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan