AMBIENT

Viết PTHH khi khử hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 bằng H2 ở nhiệt độ cao?

bởi Tieu Dong 25/05/2019

khử hoàn toàn h2 gồm FeO,Fe2O3 bằng H2 ở nhiệt độ cao .kết thúc thí nghiệm thu đc 9g H2O và 22,4g chất rắn . tính % số mol của FeO,có trong h2 ? % về kl của FeO có trong h2 ban đầu

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2O}=\dfrac{9}{18}=0,5\left(mol\right)\)

  \(n_{Fe}=\dfrac{22,4}{56}=0,4\left(mol\right)\)

  Gọi số mol FeO, Fe2O3 lần lượt là x,y.

  pthh : \(FeO+H_2\rightarrow Fe+H_2O\)

  ------ x mol ----------- x mol -- x mol

  \(Fe_2O_3+3H_2\rightarrow2Fe+3H_2O\)

  y mol ---- 3y mol -- 2y mol-- 3y mol

  Theo đề bài và số mol các chất sau p/ư ta có :

  hpt \(\left\{{}\begin{matrix}x+2y=0,4\\x+3y=0,5\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{FeO}=0,2\cdot72=14,4\left(g\right)\\m_{Fe_2O_3}=0,1\cdot160=16\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%n_{FeO}=\dfrac{0,2}{0,3}\cdot100\%\approx66,67\%\\\%m_{FeO}=\dfrac{14,4}{30,4}\cdot100\%\approx47,37\%\end{matrix}\right.\)

  bởi Tuấn Tuấn 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>