Viết PTHH khi nhiệt phân KMnO4?

bởi Nguyễn Thủy 18/05/2019

cho các chất: BáO,KMnO4,CO2,Al2O3Fe3O4,KClO3,P2O5,CuO,CaC3 những chất nào:

â, nhiệt phân thu được O2

b.tác dụng với H2O

c. tác dụng với H2

viết phương trình phản ứng xảy ra(hi điều kiện,nếu có). và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?

Câu trả lời (1)

 • a.

  2KMnO2 ----to----> K2MnO4 + MnO2 + O2

  2KClO3 ---to---> 2KCl + 3O3

  b.

  BaO + H2O → Ba(OH)2

  CO2 + H2O → H2CO3

  P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

  c.

  Fe3O4 + 4H2 ---to---> 3Fe + 4H2O

  CuO + H2 ---to---> Cu + H2O

  bởi Trần Nguyễn Phương Vy 18/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan