AMBIENT

Viết PTHH khi cho K tác dụng với nước?

bởi Tram Anh 25/05/2019

Cho kl kali tác dụng với nước sau phản ứng thu đượcm150ml đ kali hidroxit 0,15M và giải phóng khí H2.

a, Viết pt.

b, Tính khối lượng kim loại kali đã tgia phản ứng.

c, Tính thể tích khí hidro(đktc).

Giúp mình đi hậu tạ sau

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • PTHH: \(2K+2H_2O--->2KOH+H_2\)

  b) nKOH = 0,15 . 0,15 = 0,0225 mol

  => nK = nKOH = 0,0225 mol

  => mK = 0,0225 . 39 = 0,8775 gam

  c) nH2 = 2 . nKOH = 2 . 0,0225 = 0,045 mol

  => VH2 = 0,045 . 22,4 = 1,008 lít

  bởi Đặng Hiền 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>