Xác định chất dư sau phản ứng khi cho 11,2g Fe vào 400g H2SO4 9,8%?

bởi Tieu Dong 23/04/2019

Cho 11,2 g Fe vào 400g dung dịch H2SO4 9,8%

a.Chất nào còn thừa và thừa bao nhiêu g

b.Tính C% của dung dịch thu được sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: Fe + H2SO4 ----> FeSO4 + H2\(\uparrow\)

  nFe = \(\dfrac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right)\)

  m\(H_2SO_4\) = \(\dfrac{9,8\%.400}{100\%}=39,2\left(g\right)\)

  => n\(H_2SO_4\) = \(\dfrac{39,2}{98}=0,4\left(mol\right)\)

  Ta có tỉ lệ: \(\dfrac{0,2}{1}< \dfrac{0,4}{1}\)=> Fe phản ứng hết, H2SO4 dư

  Theo PTHH: n\(H_2SO_4\)(p/ứ) = n\(Fe\) = 0,2 (mol)

  => n\(H_2SO_4\)(dư) = 0,4 -0,2 = 0,2 (mol)

  => m\(H_2SO_4\)(dư) = 0,2.98 = 19,6 (g)

  b) Theo PTHH: n\(H_2\) = n\(Fe\) = 0,2 (mol)

  => m\(H_2\) = 0,2.2 = 0,4 (g)

  m\(ddspu\) = 11,2 + 400 - 0,4 = 410,8 (g)

  Theo PTHH: n\(FeSO_4\) = n\(Fe\) = 0,2 (mol)

  => m\(FeSO_4\) = 0,2.152 =30,4 (g)

  C%\(FeSO_4\) = \(\dfrac{30,4}{410,8}.100\%\approx7,4\%\)

  C%\(H_2SO_4\left(dư\right)\) = \(\dfrac{19,6}{410,8}.100\%\approx4,77\%\)

  bởi Thành Phú 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan