YOMEDIA

Xác định chất dư sau phản ứng khi cho 11,2g Fe vào 400g H2SO4 9,8%?

Cho 11,2 g Fe vào 400g dung dịch H2SO4 9,8%

a.Chất nào còn thừa và thừa bao nhiêu g

b.Tính C% của dung dịch thu được sau phản ứng

  bởi Tieu Dong 23/04/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: Fe + H2SO4 ----> FeSO4 + H2\(\uparrow\)

  nFe = \(\dfrac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right)\)

  m\(H_2SO_4\) = \(\dfrac{9,8\%.400}{100\%}=39,2\left(g\right)\)

  => n\(H_2SO_4\) = \(\dfrac{39,2}{98}=0,4\left(mol\right)\)

  Ta có tỉ lệ: \(\dfrac{0,2}{1}< \dfrac{0,4}{1}\)=> Fe phản ứng hết, H2SO4 dư

  Theo PTHH: n\(H_2SO_4\)(p/ứ) = n\(Fe\) = 0,2 (mol)

  => n\(H_2SO_4\)(dư) = 0,4 -0,2 = 0,2 (mol)

  => m\(H_2SO_4\)(dư) = 0,2.98 = 19,6 (g)

  b) Theo PTHH: n\(H_2\) = n\(Fe\) = 0,2 (mol)

  => m\(H_2\) = 0,2.2 = 0,4 (g)

  m\(ddspu\) = 11,2 + 400 - 0,4 = 410,8 (g)

  Theo PTHH: n\(FeSO_4\) = n\(Fe\) = 0,2 (mol)

  => m\(FeSO_4\) = 0,2.152 =30,4 (g)

  C%\(FeSO_4\) = \(\dfrac{30,4}{410,8}.100\%\approx7,4\%\)

  C%\(H_2SO_4\left(dư\right)\) = \(\dfrac{19,6}{410,8}.100\%\approx4,77\%\)

    bởi Thành Phú 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA