YOMEDIA

Tính thể tích H2 thu được khi cho 5 6g Fe vào 100 g HCl?

bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 08/04/2019

Cho 5 6g fe vào 100 g HCl .

a) Tính thể tích H2 thu đc ở đktc.

b) tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl .

c) Tính nồng độ phần trăm của muối sau phản ứng.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  a) Số mol Fe là:

  nFe = m/M = 56/56 = 1 (mol)

  PTHH: Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2↑

  ---------1------2----------1---------1-

  Thể tích H2 thu được ở đktc là:

  VH2 = 22,4.n = 22,4.1 = 22,4 (l)

  b) Nồng độ phần trăm dd HCl là:

  C%HCl = (mct/mdd).100 = (2.36,5/100).100 = 73 %

  c) Khối lượng dd sau phản ứng là:

  mddspư = mFe + mHCl - mH2 = 56 + 100 - 2 = 154 (g)

  Nồng độ phần trăm muối FeCl2 sau phản ứng là:

  C%FeCl2 = (mct/mddspư).100 = (127.1/154).100 ≃ 82,5 %

  Vậy ...

  bởi Bạch Thục 09/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>