AMBIENT

Viết PTHH khi cho H2SO4 tác dụng với NaOH?

bởi Nguyễn Quang Minh Tú 23/04/2019

Trung hòa 20ml dd H2SO4 1M bằng dd NaOH 20%

a. Viết PTHH

b. Tính khối lượng dd NaOH can dùng

c. Nếu trung hòa dd H2SO4 trên bang dd KOH 5.6% ( D= 1.045g/ml) thì cân bao nhiêu ml dung dịch KOH

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H2SO4}=0,02.1=0,02\left(mol\right)\)

  PTHH: \(H_2SO_4+2NaOH\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

  pư..............0,02..........0,04..............0,02...........0,04 (mol)

  \(\Rightarrow m_{NaOH}=0,04.40=1,6\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{ddNaOH\left(20\%\right)}=\dfrac{1,6}{20\%}=8\left(g\right)\)

  PTHH: \(H_2SO_4+2KOH\rightarrow K_2SO_4+2H_2O\)

  pư............0,02............0,04............0,02..........0,04 (mol)

  \(\Rightarrow m_{KOH}=0,04.56=2,24\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{ddKOH\left(5,6\%\right)}=\dfrac{2,24}{5,6\%}=40\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow V_{KOH}=\dfrac{40}{1,045}\approx38,28\left(ml\right)\)

  Vậy..............

  bởi Hiahia Heoo 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>