AMBIENT

Tính m đá vôi đã dùng biết nung 170kg đá vôi được 84kg vôi sống và 66kg CO2?

bởi trang lan 23/04/2019

Nung nóng 170 kg đá vôi thu được 84 kg vôi sống và 66 kg khí cacbonic. Tính khối lượng đá vôi đem nung - Tính khối lượng tạp chất và % tạp chất.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • CaCO3 \(\underrightarrow{t^o}\) CaO + CO2

  Ta co: \(m_{CaCO_3}=m_{CaO}+m_{CO_2}\)

  \(\Rightarrow m_{CaCO_3}=84+66=150g\)

  \(\Rightarrow m_{tc}=170-150=20g\)

  \(\%m_{tc}=\dfrac{20}{170}.100\approx11,76\%\)

  bởi Trần Kiều Oanh 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>