YOMEDIA
VIDEO

Tính thể tích khí thoát ra khi cho 6,5g Zn tác dụng với 100g dung dịch HCl 14,6%?

Bài toán: Hòa tan 6.5g kẽm vào ống nghiệm có chứa 100g dung dịch Hcl 14.6%

a, viết phương trình phản ứng xảy ra

b, tính thể tích khí thoát ra (đktc)

c, tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau phản ứng.

  (các bạn giúp mình với ạ)

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (8)

 
 
 
 • nZn=6,5/ 65= 0,1 mol

  mHCl= 100. 14,6%= 14,6 (g)

  nHCl= 14,6/ 36,5= 0,4 (mol) 

  a,                   Zn+ 2HCl-----> H2+ ZnCl2

  Theo PT        1   :   2                                  (mol)

  Theo đề        0,1:   0,4                                (mol)

  b, Có 0,1/1< 0,4/2 => Zn hết; HCl dư

  Theo PTHH: nHCl pứ= 2 nZn= 2. 0,1= 0,2 mol

  => nHCl dư= 0,4- 0,2= 0,2 mol

  => mHCl dư= 0,2. 36,5= 7,3 (g)

  c, Theo PTHH nH2= nZn= 0,1 mol

  => VH2 (đktc)= 0,1. 22,4= 2,24 (l)

  d, Theo PTHH: nZnCl2= nZn= 0,1 mol

  => mZnCl2= 0,1. 136= 13, 6 (g)

  => m chất sau pứ= mHCl dư+ mZnCl2= 7,3+ 13,6= 20,9 (g)

  mH2= 0,1. 2= 0,2  (g)

  Áp dụng ĐLBTKL ta có

  mdd ZnCl2= mZn+ mddHCl- mH2= 6,5+ 100- 0,2=106,3 (g)

  C%ddZnCl2= 20,9/ 106,3. 100%≈ 19,7%

    bởi bảo minh 03/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • hay

    bởi lê nguyễn 23/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • laugh

    bởi lê nguyễn 26/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1