Viết PTHH khi cho Zn tác dụng với HCl?

bởi Bin Nguyễn 24/04/2019

ngâm một lá kẽm vào dd HCl , chờ phản ứng xong lấy lá kẽm rửa sạch lao khô cân thì thấy khối lượng lá kẽm giảm 3.25 g.

a) viết PTHH

b)tính khối lượng kẽm clorua

c) tính thể tích của khí \(H_2\)

Câu trả lời (1)

 • m lá kẽm giảm=m kém phản ứng=3,25g

  ->nZn phản ứng=3,25/65=0,05 mol

  Zn+2HCl->ZnCl2+H2

  nZnCl2=nZn=0.05 mol

  ->mZnCl2=6,8g

  nH2=nZn=0.05 mol

  ->VH2=0.05*22,4=1,12 L

  bởi Nguyễn Xuân Đạt 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan