YOMEDIA

Viết PTHH khi cho (Al, Fe) tác dụng với HCl ?

bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 09/04/2019

Cho 11g hỗn hợp gồm Al và Fe tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 8.96 lít khí hiđro (đktc).

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính phần trăm và khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi x,y lần lượt là số mol của Al, Fe

  nH2 = \(\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\) mol

  Pt: 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

  .......x......................................1,5x

  .....Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2

  ......y....................................y

  Ta có hệ pt: \(\left\{{}\begin{matrix}27x+56y=11\\1,5x+y=0,4\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  % mAl = \(\dfrac{0,2\times27}{11}.100\%=49,1\%\)

  % mFe = \(\dfrac{0,1\times56}{11}.100\%=50,9\%\)

  bởi Nguyễn Thanh Hậu Hậu 09/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>