ON
YOMEDIA
VIDEO

Cho 15,3 gam \(A{l_2}{O_3}\) tác dụng với dung dịch chứa 39,2 gam \({{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{S}}{{\text{O}}_{\text{4}}}\), sản phẩm của phản ứng là \({\text{A}}{{\text{l}}_{\text{2}}}{{\text{(S}}{{\text{O}}_{\text{4}}}{\text{)}}_{\text{3}}}\) và \({{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{O}}\). Tính khối lượng \({\text{A}}{{\text{l}}_{\text{2}}}{{\text{(S}}{{\text{O}}_{\text{4}}}{\text{)}}_{\text{3}}}\) thu được.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Số mol Al2O3 là:   \({n_{A{l_2}{O_3}}} = \dfrac{{15,3}}{{102}} = 0,15\,mol\)

  \(Số mol H2SO4 là: {n_{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{39,2}}{{98}} = 0,4\,mol\)

  PTHH: Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

  Xét tỉ lệ:    \(\dfrac{{{n_{A{l_2}{O_3}}}}}{1} = \dfrac{{0,15}}{1} = 0,15\)  và    \(\dfrac{{{n_{{H_2}S{O_4}}}}}{3} = \dfrac{{0,4}}{3} = 0,133\)

  Vì 0,133 < 0,15 => Al2O3 dư, H2SOphản ứng hết

  => tính số mol Al2(SO4)3 theo H2SO4

  PTHH:   Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

  Tỉ lệ PT:               3mol           1mol

  Phản ứng:            0,4mol  →  \(\dfrac{{0,4}}{3}\) mol

  => Khối lượng Al2(SO4)3 thu được là:   \(\dfrac{{0,4}}{3}.342 = 45,6\,gam\)

    bởi Spider man 15/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1