YOMEDIA

Tính thể tích H2 thoát ra khi cho 4g kim loại tác dụng với 170ml HCl 2M?

bởi Nguyễn Quang Minh Tú 11/04/2019

hòa tan hoàn toàn 4g Hỗn hợp gồm kim loại hóa trị II và 1 kim loại hóa trị III cần dùng hết 170ml đ HCl 2M

a) tính thể tích H2 thoats ra ( đktc)

b) cô cạn dd thu đc bao nhiêu gam muối khan

c) nếu biết kim laoij hóa trị III là Al và số mol bằng 5 lần số mol kim laoij hóa trị II thì kim loại hóa trị II là kim loại nào

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 170 ml = 0,17 l

  nHCl = 0,17.2 = 0,34 (mol)

  a) Gọi kim loại hóa trị II là A

  kim loại hóa trị III là B

  PT: A + 2HCl → ACl2 + H2

  mol \(\dfrac{a}{5}\rightarrow0,4a\)

  2B + 6HCl → 2BCl3 + 3H2

  mol a → 3a

  Theo pt: nHCl = \(2n_{H_2}\)

  \(n_{H_2}=\dfrac{0,34}{2}=0,17\left(mol\right)\)

  \(V_{HCl\left(đktc\right)}=0,17.22,4=3,808\left(l\right)\)

  b) nCl = nHCl = 0,34 mol

  mCl = 0,34.35,5 = 12,07 (g)

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

  \(m_{muối}=m_{hỗnhợp}+m_{Cl}=4+12,07=16,07\left(g\right)\)

  c) Gọi nAl = a (mol)

  → nkim loại hóa trị II = \(\dfrac{a}{5}\left(mol\right)\)

  Ta có:

  3a + 0,4a = 0,34

  ⇒ a = 0,1

  ⇒ nkim loại hóa trị II = 0,02 (mol)

  mAl = 0,1.27 = 2,7 (g)

  mKL = 4 - 2,7 = 1,3 (g)

  MKL = \(\dfrac{1,3}{0,02}=65\)

  ⇒ Zn (Kẽm)

  bởi Đoàn Mỹ Ánh 11/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>