ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết PTHH khi cho Zn tác dụng với H2SO4?

cho 6,5 gam Zn hòa tan vàodung dịch chứa 0,2 mol H2SO4

a) viết phản ứng hóa học

b) chất nào dư? khối lượng là bao nhiêu?

c) tính thể tích khí H2thu được

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)\)

  a) PTHH: \(Zn+H_2SO_4\rightarrow H_2+ZnSO_4\)

  b)Xét tỉ lệ số mol thực tế và số mol lí thuyết của Zn và H2SO4, ta có:​ \(\dfrac{0,1}{1}< \dfrac{0,2}{1}\)

  => H2SO4

  Theo PTHH: ​\(n_{H_2SO_{4\left(LT\right)}}=n_{Zn}=0,1\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{H_2SO_{4\left(dư\right)}}=n_{H_2SO_{4\left(TT\right)}}-n_{H_2SO_{4\left(LT\right)}}=0,2-0,1=0,1\left(mol\right)\)\(\Rightarrow m_{H_2SO_{4\left(dư\right)}}=0,1\times98=9,8\left(g\right)\)

  c) Vì H2SO4 dư nên ta tính H2 theo Zn

  Theo PTHH: \(n_{H_2}=n_{Zn}=0,1\left(mol\right)\\ \Rightarrow V_{H_2}=0,1\times22,4=2,24\left(l\right)\)

    bởi Phương ThảO 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1