AMBIENT

Viết PTHH khi cho Zn tác dụng với H2SO4?

bởi Nguyễn Thị Thúy 24/04/2019

cho 6,5 gam Zn hòa tan vàodung dịch chứa 0,2 mol H2SO4

a) viết phản ứng hóa học

b) chất nào dư? khối lượng là bao nhiêu?

c) tính thể tích khí H2thu được

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)\)

  a) PTHH: \(Zn+H_2SO_4\rightarrow H_2+ZnSO_4\)

  b)Xét tỉ lệ số mol thực tế và số mol lí thuyết của Zn và H2SO4, ta có:​ \(\dfrac{0,1}{1}< \dfrac{0,2}{1}\)

  => H2SO4

  Theo PTHH: ​\(n_{H_2SO_{4\left(LT\right)}}=n_{Zn}=0,1\left(mol\right)\) \(\Rightarrow n_{H_2SO_{4\left(dư\right)}}=n_{H_2SO_{4\left(TT\right)}}-n_{H_2SO_{4\left(LT\right)}}=0,2-0,1=0,1\left(mol\right)\)\(\Rightarrow m_{H_2SO_{4\left(dư\right)}}=0,1\times98=9,8\left(g\right)\)

  c) Vì H2SO4 dư nên ta tính H2 theo Zn

  Theo PTHH: \(n_{H_2}=n_{Zn}=0,1\left(mol\right)\\ \Rightarrow V_{H_2}=0,1\times22,4=2,24\left(l\right)\)

  bởi Phương ThảO 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>