Tính V HCl thu được khi cho 2,8g Fe vào dung dịch HCl 2M?

bởi het roi 23/04/2019

Hòa tan 2,8g Fe vào dung dịch HCl 2M vừa đủ
a. Tính thể tích HCl
b. Tính thể tích khí thoát ra (ĐKTC)
c. Tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng
Giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ

Câu trả lời (1)

 • Ta có nFe = \(\dfrac{2,8}{56}\) = 0,05 ( mol )

  Fe + 2HCl \(\rightarrow\) FeCl2 + H2

  0,05...0,1.........0,05.....0,05

  => VHCl = n : CM = 0,1 : 2 = 0,05 ( lít )

  => VH2 = 0,05 . 22,4 = 1,12 ( lít )

  => CM FeCl2 = 0,05 : 0,05 = 1 M

  bởi Trần Thức Hào 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan