Tính thể tích H2SO4 cần dùng để hòa tan hết 13 gam Zn?

bởi thu phương 18/04/2019

cho 13g Zn hạt nhỏ tác dụng hoàn toàn với dd H2so4 loãng.Cho toàn bộ lượng khí hiđrô được tạo thành đi chậm qua ống sứ đựng 20g bột Cuo nung nóng,thu được hh rắn A trong ống.Hỏi để hoà tan hết A cần dùng bao nhiêu mL dd h2so4 đặc,nồng độ 85% và đun nóng ?Biết rằng dung dịch axit có khối lượng riêng =1,28g/ml

Câu trả lời (1)

 • nZn = 13 : 65 = 0,2 mol. Ta có:

  Zn + H2SO4 ---> ZnSO4 + H2

  0,2 mol 0,2.

  nCuO = 20 : 80 = 0,25 mol. Phản ứng như sau:

  CuO + H2 ---> Cu + H2O

  0,2 0,2 mol

  => Rắn A có Cu 0,2 mol và CuO dư 0,25 - 0,2 = 0,05 mol.

  PƯ:

  Cu + 2H2SO4 đ, t0 ---> CuSO4 + SO2 + 2H2O

  CuO + H2SO4 --> CuSO4 + H2O

  => nH2SO4 =2nCu + nCuO = 0,2 x2 + 0,05 = 0,45 mol.

  => maxit = 0,45 x 98 = 44,1 g

  => m dung dịch axit = 44,1 : 85% = 51,88 g

  => V dung dịch axit cần dùng = 51,88 : 1,28 = 40,53 ml

  bởi Nguyễn Thành Long 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan