ON
YOMEDIA
VIDEO

Cho 0,2 mol NaOH phản ứng với 0,2 mol \({{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{S}}{{\text{O}}_{\text{4}}}\) thu được dung dịch A. Tổng khối lượng chất tan trong A là bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • PTHH:  \(2NaOH + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\)

  Xét tỉ lệ: \(\frac{{{n_{NaOH}}}}{2} = \frac{{0,2}}{2} = 0,1$ và  $\frac{{{n_{{H_2}S{O_4}}}}}{1} = \frac{{0,2}}{1} = 0,2\)

  Vì 0,1 < 0,2 => NaOH phản ứng hết, H2SO4 còn dư

   => phản ứng tính theo NaOH

  PTHH:     \(2NaOH + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\)

  Tỉ lệ PT:      2                       1                      1

  Ban đầu:      0,2                  0,2                    0                       (mol)

  Phản ứng     0,2                   0,1                0,1                      (mol) 

  Sau pư:         0                   0,1                     0,1                     (mol)dung dich A có:  \(\left\{ \begin{gathered}N{a_2}S{O_4}:0,1(mol) \hfill \\{H_2}S{O_4}du:0,1(mol) \hfill \\ \end{gathered} \right.\)=> tổng khối lượng chất tan trong A là: 14,2 + 9,8 = 24 gam

    bởi Thùy Trang 15/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1