Xác định tên kim loại trong phản ứng oxi hóa?

bởi Lê Ngọc Anh 30/04/2019

Hoà tan hoàn toàn 10.2g một oxit kim loại hoá trị 3 cần 331.8g dung dịch H2SO4 thì phản ứng vừa đủ. Dung dịch sau phản ứng có nồng độ 10%.
a. Tìm tên kim loại.
b. Tính C% của dung dịch axit.

Câu trả lời (1)

 • a)Al2O3

  b) 8,87%

  bởi Chu Xuân 05/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Cho 5 6g fe vào 100 g HCl .

  a) Tính thể tích H2 thu đc ở đktc.

  b) tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl .

  c) Tính nồng độ phần trăm của muối sau phản ứng.

 • Anh Trần

  1. Chất hòa tan trong nước tạo dung dịch bazo nhưng không tạo khí là :

  Na CaO P2O5 CuO

  2. Cho 140kg vôi sống chứa 90% CaO tác dụng hết với nước thì khối lượng vôi tôi Ca(OH)2 thu được là bao nhiêu ?

  3. Khối lượng Zn cần dùng để điều chế 1,12l H2 ở đktc là bao nhiêu ?

 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Cho 11g hỗn hợp gồm Al và Fe tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 8.96 lít khí hiđro (đktc).

  a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

  b. Tính phần trăm và khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

 • Mai Vàng

  PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC : Có mấy bước để giải bài toán đó.

  Bài tập 1: Hiđro clorua (HCl) là một chất khí được dùng để sản xuất axit clohiđric (một trong các axit được dùng phổ biến trong phòng thí nghiệm). Trong công nghiệp, hiđro clorua được điều chế bằng cách đốt khí hiđro trong khí clo. Tính thể tích khí clo (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng để phản ứng vừa đủ với 67,2 lít khí hiđro (ở điều kiện tiêu chuẩn) và khối lượng khí hiđro clorua thu được sau phản ứng. Nêu các bước giải bài toán tính theo phương trình hóa học.

  Saccarozơ (C12H22O11) là thành phần chính của đường kính (loại đường phổ biến nhất), saccaroơ có nhiều trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt, nó được ứng dụng nhiều trong công nghiệp thực phẩm (làm bánh, kẹo, nước giải khác,....). Hãy tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong phân tử saccaroơ.

  Bài tập 3: Chất khí X có trong thành phần của khí hóa lỏng,dùng cho bếp gas để đun nấu.... Khí X có thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố như sau: 81,82o/oC; 18,18o/oH. Xác định công thức hóa học của X, biết khí X nặng hơn khí hiđro 22 lần.

  Bài tập 4: Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra khí sunfurơ (SO2).Đây là một chất khí độc, có mùi hắc, gây ho và là một trong các khí gây ra hiện tượng mưa axit. a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. b) Tính thể tích khí SO2 tạo ra và thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết 3,2 gam lưu huỳnh (biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn; trong không khí oxi chiếm 20o/o về thể tích). Mk đg cần gấp giúp mk nha. Mk đg cần rất gấp.

 • Sam sung

  cho 5,4 g Al tác dụng vừ đủ với V lít khí Cl2 ở đktc tạo ra AlCl3. tìm V . tìm khối lượng sản phẩm

 • Bi Ken

  Bài tập:Cho 22,4g Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch axit H2SO4 có nồng độ 0,5M

  a)Viết phương trình

  b)Tính khí sinh ra

  c)Tính thể tích dung dịch axit đã dùng để hoà tan hết lượng sắt trên 

  d)Nếu dẫn toàn bộ lượng khí thu được ở trên qua bình đựng 8g Đồng(II) oxit đun nóng thì thu được bao nhiêu gam chất rắn màu đỏ

 • Yi Yi
  Nung m (g) KMnO4 thu được V lít khí oxi ở đktc. Đem toàn bộ lượng khí oxi này để nung nóng 6,4g đồng thì thu được 7,6g chất rắn. Tính m