Tính % hỗn hợp đầu biết cho 11g Al, Fe tác dụng với HCl tạo thành 8,96 lít H2?

bởi can chu 25/04/2019

Cho 11 g dung dịch Al và Fe tác dụng vừa đủ với HCl tạo thành 8,96 lít H2 thoát ra (đktc).Tính thành phần % theo khối lượng có trong hỗn hợp ban đầu

Câu trả lời (1)

 • 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 (1)

  Fe +2HCl ->FeCl2 + H2 (2)

  nH2=\(\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

  Đặt nAl=a

  nFe=b

  Ta có heek pt:

  \(\left\{{}\begin{matrix}27a+56b=11\\1,5a+b=0,4\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,2;b=0,1

  mFe=56.0,1=5,6(g)

  %mFe=\(\dfrac{5,6}{11}.100\%=51\%\)

  %mAl=100-51=49%

  bởi Nguyễn Văn An 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan