AMBIENT

Tính VH2 thoát ra khi cho 2g kim loại tác dụng với 31,025g HCl 20%?

bởi thu hảo 24/04/2019

Bài 1:Điện phân 0,225 lít nước (D = 1 g/ml) thu được khí hidro và khí oxi. Khí hidro sinh ra cho phản ứng hoàn toàn với CuO dư nung nóng thu được 640 gam Cu. Tính hiệu suất phản ứng khử đồng CuO

Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 2(g) hh một KL hóa trị II và một KL hóa trị III cần dùng 31,025 g d2 HCl 20%

a) Tính thể tích khí H2 thoát ra ở đktc

b) Tính khối lượng muối khan tạo thành

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2>

  nHCl =\(\dfrac{20.31,025}{100.36,5}=0,17\left(mol\right)\)

  Gọi kim loại hóa trị II là A, kim loại hóa trị III là B.

  PTHH:

  A + 2HCl ---> ACl2 + H2\(\uparrow\) (1)

  2B + 6HCl ----> 2BCl3 + H2\(\uparrow\) (2)

  Theo PTHH, ta có:

  nHCl (1) = 2n\(H_2\) (1) (*)

  nHCl (2) = 2n\(H_2\) (2) (**)

  Cộng (*) và (**), vế theo vế:

  nHCl (1) + nHCl (2) = \(2\left(n_{H_2\left(1\right)}+n_{H_2\left(2\right)}\right)\)

  hay: 0,17 = 2n\(H_2\)

  \(\rightarrow\) n\(H_2\) = 0,17 . \(\dfrac{1}{2}\) = 0,085 (mol)

  \(\rightarrow V_{H_2}\) (thoát ra) = 0,085 . 22,4 = 1,904 (lít)

  b) Muối khan tạo thành là muối ACl2 và BCl3.

  Theo ĐLBTKL, ta có:

  mhh kim loại + mHCl = mmuối khan + m\(H_2\)

  \(\rightarrow\) mmuối khan = mhh kim loại + mHCl - m\(H_2\) = 2 + 0,17 . 36,5 - 0,085 . 2 = 8,035 (gam)

  bởi Hồng Thắm 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>