AMBIENT
UREKA

Bài tập 26 trang 118 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 26 tr 118 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Xét bài toán: 

" Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC, Trên tia đối của MA lấy điểm  E sao cho ME=MA. Chứng minh rẳng AB//CE'.

Dưới đây là hình vẽ và giả thiết, kết luận của bài toán(h.85)

Hình 85 bài 26 trang 118 SGK Toán 7 Tập 1

 

Hãy sắp xếp lại năm câu sau đây một cách hợp lí để giải bài toán  trên:

1) MB = MC(gt)

 = (Hai góc đối đỉnh)

MA= ME(Giả thiết)

2) Do đó  ∆AMB=∆EMC(c.g.c)

3)  ==> AB//CE(hai góc bằng nhau ở vị trí sole trong)

4)  ∆AMB=  ∆EMC => = (Hai góc tương ứng)

5)  ∆AMB và  ∆EMC có:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Thứ tự sắp xếp là: 5,1,2,4,3

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 118 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF