Bài tập 26 trang 118 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 26 tr 118 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Xét bài toán: 

" Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC, Trên tia đối của MA lấy điểm  E sao cho ME=MA. Chứng minh rẳng AB//CE'.

Dưới đây là hình vẽ và giả thiết, kết luận của bài toán(h.85)

Hình 85 bài 26 trang 118 SGK Toán 7 Tập 1

 

Hãy sắp xếp lại năm câu sau đây một cách hợp lí để giải bài toán  trên:

1) MB = MC(gt)

 = (Hai góc đối đỉnh)

MA= ME(Giả thiết)

2) Do đó  ∆AMB=∆EMC(c.g.c)

3)  ==> AB//CE(hai góc bằng nhau ở vị trí sole trong)

4)  ∆AMB=  ∆EMC => = (Hai góc tương ứng)

5)  ∆AMB và  ∆EMC có:

Hướng dẫn giải chi tiết

Thứ tự sắp xếp là: 5,1,2,4,3

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 118 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 26 trang 118 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho đoạn thẳng AB, trên đường trung trực d của đoạn AB lấy điểm M. So sánh AM và BM

  • A. MA = MB
  • B. MA > MB
  • C. M< MB
  • D. 2.MA = MB

Được đề xuất cho bạn