ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 2 tr 178 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Cho biết chu kì của mỗi hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Hàm số y = sinx và y = cosx là hàm số tuần hoàn có chu kì là 2\(\pi\).

Câu b:

Hàm số y = tanx và y = cotx là các hàm số tuần hoàn có chu kì là \(\pi\)​.

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1