ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 13 trang 225 SGK Toán 11 NC

Bài tập 13 trang 225 SGK Toán 11 NC

Cho dãy số (un) xác định bởi

\({u_1} = 5\) và \({u_n} = {u_{n - 1}} - 2\) với mọi n ≥ 2

a. Hãy tìm số hạng tổng quát của dãy số (un)

b. Hãy tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy số (un).

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. Ta có: \({u_{n + 1}} - {u_n} =  - 2;\forall n \ge 1\)

Suy ra: (un) là một cấp số cộng có số hạng đầu u1 = 5 và công sai d = - 2 do đó :

\(\begin{array}{l}
{u_n} = {u_1} + \left( {n - 1} \right)d\\
 = 5 + \left( {n - 1} \right)\left( { - 2} \right) =  - 2n + 7
\end{array}\)

b. 

\(\begin{array}{l}
{S_{100}} = \frac{{100}}{2}\left( {2{u_1} + 99d} \right)\\
 = 50\left( {10 - 198} \right) =  - 9400
\end{array}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 225 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1