ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 10 tr 178 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Phát biểu định nghĩa cấp số nhân và công thức tổng n số hạng đầu tiên của một cập số nhân.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu hỏi đang được MOD trả lời.

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1