ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 15 trang 225 SGK Toán 11 NC

Bài tập 15 trang 225 SGK Toán 11 NC

Các số x – y, x + y và 3x – 3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng, đồng thời các số x – 2, y + 2 và 2x + 3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

Hãy tìm x và y

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Theo đề bài ra ta có hệ : 

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{2\left( {x + y} \right) = \left( {x - y} \right) + \left( {3x - 3y} \right)}\\
{{{\left( {y + 2} \right)}^2} = \left( {x - 2} \right)\left( {2x + 3y} \right)}
\end{array}} \right.\)

Giải hệ ta được : 

\(\left\{ \begin{array}{l}
x = 3\\
y = 1
\end{array} \right.\) hoặc \(\left\{ \begin{array}{l}
x =  - \frac{6}{{13}}\\
y =  - \frac{2}{{13}}
\end{array} \right.\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 225 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1