ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 12 tr 180 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Chứng minh rằng hàm số y = cosx không có giới hạn khi \(x\rightarrow +\infty\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Xét hai dãy: (un) và (vn) với \(u_n=2 \pi n, v_n=\frac{\pi }{2}+2n \pi\). Rõ hàm

\(lim u_n=+\infty ;lim v_n=+\infty .\)

Xét \(limcosu_n=lim(cos 2n \pi)=1. (1)\)

\(limcos v_n=lim(cos (\frac{\pi }{2}+2n \pi))=1=lim cos\frac{\pi }{2}=0. \ (2)\)

Từ (1) và (2) chứng tỏ hàm số y = cosx không có giới hạn khi \(x\rightarrow +\infty\).

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 180 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1