ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 16 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 16 tr 178 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Phát biểu định nghĩa đạo hàm của hàm số y = f(x) tại x = xo.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu hỏi đang được MOD trả lời.

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 178 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1