ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 18 trang 226 SGK Toán 11 NC

Bài tập 18 trang 226 SGK Toán 11 NC

Tìm số hạng đầu và công bội của một cấp số nhân lùi vô hạn, biết rằng số hạng thứ hai là \(\frac{{12}}{5}\) và tổng của cấp số nhân này là 15.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gọi u1, q là số hạng đầu và cộng bội của cấp số nhân (|q| < 1). Theo đề bài ta có :

\(\left\{ \begin{array}{l}
{u_1}q = \frac{{12}}{5}\\
\frac{{{u_1}}}{{1 - q}} = 15
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = 12\\
q = \frac{1}{5}
\end{array} \right. \vee \left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = 3\\
q = \frac{4}{5}
\end{array} \right.\)

 

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 226 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)